اجاره ماشین در کیش   07644458075 - 09128886065

 width= 

اجاره نیسان پاترول در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.400.000 تومان
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره لندکروز در کیش

اجاره لندکروز در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.400.000 تومان
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره تویوتا سکویا در کیش

اجاره تویوتا سکویا در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

اجاره پرادو درکیش

اجاره پرادو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره لگسوس LX درکیش

اجاره لگسوس LX در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.500.000 تومان
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره کادیلاک اسکلید در کیش

اجاره کادیلاک اسکلید در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.050.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

اجاره پورشه باکستر درکیش 

اجاره پورشه باکستر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 10.200.000 تومان
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره استون مارتین در کیش

اجاره استون مارتین در کیش
قیمت هر 24 ساعت: .9.500.000 تومان
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره BMW 740 در کیش

اجاره BMW 740 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.500.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

اجاره مینی کوپر در کیش 

اجاره مینی کوپر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره اسپرتیج درکیش

اجاره اسپرتیج در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.000.000 تومان
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره داستر در کیش

اجاره داستر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 700.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

 width= 

اجاره BMW X6 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.900.000 تومان
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره bmw درکیش

اجاره دوج دورانگو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.400.000 تومان
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره پاجرو در کیش

اجاره پاجرو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

اجاره کروت درکیش 

اجاره لامبورگینی در کیش
قیمت هر 24 ساعت: نا موجود
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره bmw درکیش

اجاره مازراتی در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.500.000 تومان
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره نیسان Z در کیش

اجاره نیسان Z در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 650.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

اجاره هامر درکیش 

اجاره هامر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.200.000 تومان
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره بنز GLA درکیش

اجاره بنز GLA در کیش
قیمت هر 24 ساعت: .1.500.000 تومان
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره بنز SLK در کیش

اجاره بنز SLK در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

اجاره کروت درکیش 

اجاره کروت در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره bmw درکیش

اجاره BMW Z4 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.000.000 تومان
رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره موستانگ کروک در کیش

اجاره موستانگ کروک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.000.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

 اجاره ماشین کروک در کیش کامارو

اجاره کامارو کروک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 800.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

اجاره کامارو در کیش

اجاره کامارو کوپه در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 800.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

اجاره موستانگ در کیش

اجاره موستانگ کوپه در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 800.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

اجاره FJ کروز در کیش

اجاره FJ کروز در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 600.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

اجاره کرایه سانتافه در کیش

کرایه سانتافه در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 300.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

اجاره دوج دورانگو در کیش

اجاره دوج دورانگو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 750.000 تومان

رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره ماشین رنجرور در کیش

اجاره ماشین رنجرور در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

اجاره خودرو کادیلاک در کیش

کرایه خودرو کادیلاک SRX در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 850.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

اجاره تاهو در کیش

اجاره تاهو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 800.000 تومان

رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره نیسان جوک در کیش

اجاره نیسان جوک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 250.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

اجاره اسپرتیج در کیش

اجاره اسپرتیج در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 350.000 تومان

رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره توسان در کیش

اجاره توسان در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 350.000 تومان

رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره کادیلاک در کیش

اجاره کادیلاک ATS در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 550.000 تومان

رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره دوج چلنجر در کیش

اجاره دوج چلنجر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 600.000 تومان

رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره اپتیما در کیش

اجاره اپتیما در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 300.000 تومان

 رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065

رزرو کنید

 

اجاره ماشین سانتافه در کیش

اجاره خودرو سانتافه در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 450.000 تومان

رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره ولستر درکیش

اجاره ولستر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 250.000 تومان

رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره فورد اج در کیش

اجاره ماشین فورد اج در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 390.000 تومان

رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 


اجاره تویوتا اولون در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 450.000 تومان

رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 


اجاره شورولت مالیبو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 250.000 تومان

رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 


اجاره کرایسلر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 390.000 تومان

رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

اجاره سوناتا در کیش

اجاره ماشین سوناتا در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 270.000 تومان

رزرو کنید: 07644458075 - 09128886065 

رزرو کنید

 

 

اجاره لیموزین در کیش

اجاره لیموزین در کیش
رزرو کنید:
07644458075 - 09128886065

اجاره ون در کیش


رزرو کنید:

07644458075 - 09128886065

توضیحات:

  • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و گواهینامه الزامی است.
  • صدور یک فقره چک بانکی در وجه شرکت رنت کارکیش بابت خسارات احتمالی وارده بر خودرو.
  • چک یا وجه ضمانت هنگام تحویل خودرو به شرکت، به مستاجر مسترد می‌گردد.
  • قیمت مذکور برای ۲۴ساعت از زمان تحویل خودرو می‌باشد.
  • لطفا قبل از واریز وجه برای اجاره ماشین در کیش با شرکت تماس بگیرید.

 

 

نحوه رانندگی در کیش – قوانین رانندگی درکیش  

 

اولین نکته استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشین هاست

رعایت سرعت مجاز مطابق تابلوهای نصب شده در خیابان ها

امتناع از حرکات نمایشی کورس سبقت و سرعت غیر مجاز آلودگی صوتی و...

درخیابان های کیش دنده عقب گرفتن طولانی و دور زدن و بوق زدن ممنوع میباشد

درجزیره کیش همیشه معاینه فنی به همراه خود داشته باشید تا از ورود خودروشما جلوگیری نگردد

درخیابان های زیبای جزیره کیش آشغال ریختن شامل جریمه میشود

و حتی ممکنه  اتومبیل شما رو۴۸ساعت تا یک هفته  به پارکینگ منتقل کنن

درفضای سبزوپیست های دوچرخه سواری تردد نکنید

 برای گرفتن مجوز ورود ماشین به کیش باید خودروتون بیمه شخص ثالث داشته باشه

 در غیر این صورت از ورود ماشین به کیش جلو گیری میشه

قبل از خروج از جزیره خلافی خودرو خودتون رو حتما چک و پرداخت کنید

 تا موقع خروج وترخیص ماشین از بندرگاه به مشکل نخورید

قبوض خلافی صادر شده ماشین در کیش فقط توی کیش امکان پرداخت دارند

اگر ماشین رنت کردید حتما مدارک مربوط به اجاره خودرو همراهتون باشه

 تا اگر پلیس جلوی ماشینتون روگرفت ارائه کنید

کثیف بودن ماشین صحبت کردن در حین رانندگی بیرون بودن دست از شیشه

 سوار کردن مسافر بیش از ظرفیت خودرو در کیش شامل جریمه میشود

اکثرخیابان های کیش مجهز به دوربین های کنترل سرعت هستند

 

شرایط اجاره ماشین درکیش

 

داشتن گواهینامه که حداقل ۱ سال از صدور آن گذشته باشد

وجه نقد برای ضمانت ماشین که هنگام تحویل خودرو در جزیره کیش استرداد میگردد

و یاچک بانکی به مبلغ خودرو

لازم به ذکر است ۳۰۰هزارتومان بابت خلافی احتمالی خودرو رنت شده نزد شرکت میماند و بعداز ۱ماه درصورت نداشتن خلافی خودرو مستردد میگردد

قیمت ماشین ها بابت ۲۴ ساعت از زمان تحویل ماشین میباشد

هزینه بنزین درکیش مانند سرزمین اصلی لیتری هزارتومان میباشد

درصورت تصادف احتمالی تمامی هزینه تعمیر و نگه داری ماشین برعهده رزرو گیرنده میباشد وکرایه روزانه ٬ ناشی از تصادف خودروخسارت دیده دریافت میگردد

 

عکاسی در کیش

 

مناظر وجاذبه های کیش فضای مناسبی برای عکاسی فراهم کرده اند

اگرمیخواین تجربه عکاسی از غروب  زیبای خورشید رو از دست ندید سفر به کیش روفراموش نکنید

کشتی یونانی هتل ترنج و کلبه هور یکی از بهترین لوکیشن ها برای ثبت عکس های زیبا درکیش هستند

میتونید با رزرو یه ماشین بدون راننده خودتون دورتا دور جزیره رو بگردین واز رانندگی توی خیابون های زیبای این جزیره زیبا لذت ببرید وعکس های عالی بگیرید

 

سرقت ماشین درکیش

 

امنیت درکیش حرف اول  رو میزنه اینجا با خیال راحت میتونید خودروتون رو توی خیابون پارک کنید ونگران دزدیده شدن ماشینتون نباشین فقط برای احتیاط بیشتر وسائل قیمتی و مهمتون رو داخل ماشین نذارین و با خیال راحت به تفریح بپردازین

 

 

 

اجاره ماشین با راننده

 

 درجزیره کیش علاوه براینکه میتونید ماشین بدون راننده کرایه بکنید این امکان فراهم شده که در طول مدت اقامتتون به جای رفت و آمد باتاکسی  ماشین همراه با راننده رنت کنید  اینطوری هزینه های سفرتون تون هم کاهش پیدا میکنه و راحت تر هستین پس انتخاب یه ماشین با راننده یه گزینه مناسب برای سفر به این جزیره زیباست .

 

 

آیا متونیم خودرویی که رنت کردیم به سرزمین اصلی ببریم ؟

 

این امکان فقط برای مالکین و کسانی که در جزیره کیش اقامت دارند فراهم میباشد وتنها ماشین های با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی سی مجوز موقت دریافت میکنند ومتاسفانه این امکان برای مسافران محترم نیست .

 

 

شما این سوالات را درمورد اجاره ماشین در کیش از ما پرسیده اید

حداقل زمان اجاره ماشین در کیش به مدت ۲۴ ساعت است و اگر مسافر خودرو را در زمان کمتری برای مثال بعد از ۲۰ ساعت تحویل دهد همان مبلغ یک روز کامل را به شرکت اجاره ماشین باید پرداخت کند
بله محودیت مسافت رانندگی به میزان ۲۰۰ کیلومتر در هر ۲۴ ساعت برای شخصی که ماشین را رنت میکند در کیش وجود دارد
خیر قرارداد اجاره ماشین در کیش به نام شخص اجاره کننده نوشته میشود و حضور او لازم است
با استفاده از برنامه های مسیر یاب و گوگل مپ شما میتوانید بدون سوال از کسی به مسیریابی در جزیره بپردازید
بله امکان درخواست ماشین در کیش با باک پر وجود دارد
اگر خودرو در کیش بعد از اجاره جریمه شود مبلغ جریمه از مبلغ ضمانت کسر و مابقی به مسافر بازگردانده میشود
بله چند مدل مختلف ماشین ۷ نفره برای اچاره خودرو در کیش وجود دارد
در زمان سانحه رانندگی ابتدا با پلیس راهنمایی و رانندگی و درصورت نیاز با اورژانس و سپس با شرکت اجاره اتوموبیل در کیش تماس بگیرید
اجاره ماشین در کیش نوروز 1401 - اجاره ماشین کیش نوروز ۱۴۰۱ - اجاره خودرو نوروز 1401 - پیج اجاره ماشین در کیش
 
 
 
 

اجاره خودرو در کیش 

اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین کیش

kish vip

kish.vip

 • اجاره ماشین کیش-اجاره ماشین  در کیش-اجاره خودرو کیش-اجاره ماشین ارزان کیش-اجاره لامبورگینی در کیش-رنت ماشین کیش-اجاره اتوموبیل کیش-اجاره کامارو در کیش-اجاره موستانگ در کیش-اجاره ماشین کروک کیش-اجاره ماشین در کیش

دیدگاه‌ها  

+122 # حسین 1396-05-17 17:18
امکان اجاره ماشین در کیش به صورت ماهانه هم هست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+109 # Kish1.ir 1396-05-17 18:04
با سلام
بله امکان اجاره ماشین در کیش به صورت روزانه و ماهانه وجود دارد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+100 # امیر 1396-05-20 09:22
سلام
اجاره ماشین در کیش شرایط خاصی داره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+96 # اجاره ماشین کیش 1397-11-29 16:18
با سلام
شرایط اجاره در همین صفحه توضیح داده شده است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+101 # تارا 1396-05-20 09:25
اجاره ماشین در کیش واقعا لازم هست برای یک سفر راحت چند روزه ;-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+99 # مریم 1396-05-23 12:16
اجاره ماشین در کیش واقعا سفر رو آسون میکنه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+89 # امیر 1397-11-28 16:24
سلام ماشینی که اجاره کردیم رو میشه از جزیره خارج کرد ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+67 # میثم 1398-05-11 08:14
سلام
اجاره ماشین در کیش به شدت باعث کاهش هزینه ها و استفاده بهتر از تایم کوتاه سفر میشه
سپاس از خدمات خوبتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+44 # محمد رضا شریفی 1398-10-14 13:07
سلام
آیا امکان تحویل ماشین از شرکت اجاره خودرو در کیش در ساعت ۱۱ شب وجود دارد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+55 # پدرام محمودی 1398-10-14 13:16
سلام
اجاره ماشین ۷ نفره در کیش به چه صورت هست؟
و برای ضمانت چه مدارکی نیاز هست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+55 # سوگند 1398-10-14 13:16
اجاره لیموزین درکیش
و خدماتش برای اجاره چیست؟ ترانسفرها چندساعت هستند و پکیجهای لیموزین شامل چه چیزهایی میباشند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+62 # سوگند 1398-10-14 13:17
اجاره لیموزین در کیش به چه صورت هستند و ترانسفرها چندساعته هستند و پکیج لیموزین شامل چ چیزهایی میباشد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+64 # sahar tabaraie 1398-10-14 13:18
اجاره خودرو در کیش با عکس گواهینامه امکان پذبر است ؟با کارت ملی ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+21 # پريسا 1399-02-25 15:44
ماشين ها ضد عفوني ميشن ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # shabnam 1400-07-19 19:39
سفر کوتاه‌تر از اونه که وقتت رو در انتظار تاکسی تلف کنی!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید


kish1
Average Rating: 5
Votes: 427
Reviews: 944